นายสุเชษฐ์ ประชากุล
 

เข้าสู่ระบบ

ที่ วัน เดือน ปี รายการ รับทราบ หมายเหตุ
1 2 ม.ค. 2556 เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนศรีอุดมวิทยา สมศ.ประเมินรอบ3 ทราบ ขอบคุณ
2 3 ม.ค. 2556 เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนสิงห์อดมวิทยา สมศ ประเมินรอบ3 ทราบ ขอบคุณ
3 9 ม.ค. 2556 ประธานกรรมการมอบรางวัลประกวดวงสตริงนักเรียนต้านยาเสพติดภาคกลาง17จังหวัด ณ โรงเรียนสิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
4 14 ม.ค. 2556 ร่วมประชุมครู ผู้บริหารมอบแนวทางปฏิบัติหน้าที่โดย ผอสพป ทราบ ขอบคุณ
5 22 ม.ค. 2556 ประชุมเช้าและประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ณ รุ่งอรุณฟิชชิงปาร์ค ทราบ ขอบคุณ
6 1 ก.พ. 2556 ร่วมพิธีอุทิศส่วนกุศลวีรชนชาวบ้านบางระจัน ณ อนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจัน ทราบ ขอบคุณ
7 1 ก.พ. 2556 ร่วมพิธีอุทิศส่วนกุศลวีรชนชาวบ้านบางระจัน ณ อนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจัน ทราบ ขอบคุณ
8 4 ก.พ. 2556 7.00นร่วมวางพวงมาลาแด่วีรชนชาวบ้านบางระจัน,18.00ร่วมประกาศเจตนารณ์ชาวสิงห์บุรีไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ณ อนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจัน ทราบ ขอบคุณ
9 5 ก.พ. 2556 รับมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนจากผุ้บริจากให้โรงเรียนวัดปราสาท อำเภออินทบุรี ทราบ ขอบคุณ
10 6 ก.พ. 2556 9.00น.ประชุมผู้บริหาร ปฏิบัติธรรม ณ วัดสิงหสุทธาวาส อ.ค่ายบางระจัน ทราบ ขอบคุณ
11 7 ก.พ. 2556 13.30น.ประชุมจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชนภาคกลางตอนบน2 ณ ศึกษาธิการภาค3 จ.ลพบุรี ทราบ ขอบคุณ
12 15 ก.พ. 2556 19.00นประธานชุมนุมรอบกองไฟ ร.ร.วิจิตรศึกษา อ.บางระจัน ทราบ ขอบคุณ
13 19 ก.พ. 2556 8.00นประชุมเช้าแจ้งเรื่องที่ปฏิบัติกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน,16.00ร่วมงานฌาปนกิจศพพี่สาวรองฯวัชระ รุจิรเศรษฐ วัดโพธิ์แก้ว ทราบ ขอบคุณ
14 21 ก.พ. 2556 9.00น.ร่วมประชุมการรายงานผลการประเมินเชิงพื้นที่ สมศ. ณ โรงแรมโกลเดนดราก้อน สิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
15 22 ก.พ. 2556 ประชุมการแข่งขันทักษะทางวิชาการร.ร.เอกชน ณ ร.ร.ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา จ.ลพบุรี ทราบ ขอบคุณ
16 26 ก.พ. 2556 9.00น.ร่วมประชุมรับผู้ตรวจราชการ ศธ. ณ กศน.จ.สิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
17 1 มี.ค. 2556 8.30น.ประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ ร.ร.วัดปราสาท อ.อินทบุรี ทราบ ขอบคุณ
18 2 มี.ค. 2556 19.00น.ประธานชุมชุมรอบกองไฟ ร.ร.วัดปราสาท อ.อินทบุรี ทราบ ขอบคุณ
19 3 มี.ค. 2556 ร่วมงานบวชบุตรครูทิพวรรณ เตมียกุล วัดสว่างอารมณ์ ทราบ ขอบคุณ
20 5 มี.ค. 2556 ร่ามประชุม Morning Meeting ทราบ ขอบคุณ
21 6 มี.ค. 2556 9.00o.ร่วมงานแสดงผลงานนิทรรศการ ร.ร.อนุบาลสิงห์บุรี,13.30น.ร่วมรับมอบวัสดุอุปกรณ์จากกลุ่มบริษัทมิตรผล ณ ร.ร.วัดบางสำราญ อ.เมืองสิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
22 8 มี.ค. 2556 มอบวุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนโพธิรัตน์วิทยานุสรณ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
23 9 มี.ค. 2556 ร่วมมอบวุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนอินทโมลีประทาน อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
24 10 มี.ค. 2556 07.00 น. เชิญผ้าไตรพระสังฆราชร่วมงานอุปสมบท บุตรผู้อำนวยการสมพิศ สุขปัญญา วิทยาลัยเทคโนโลยี่พณิชยการสิงห์บุรี ณ วัดสนามชัย อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ทราบ ขอบคุณ
25 11 มี.ค. 2556 09.00 น. ประธานเปิดป้ายโรงเรียนดีศรีตำบล,Open house ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
26 12 มี.ค. 2556 09.00 น. เปิดกีฬาโรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
27 14 มี.ค. 2556 09.00 น. ประธานมอบวุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
28 15 มี.ค. 2556 08.30 น. ร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มประชาชน ณ อบต.ท่าข้าม,10.00 น. มอบวุฒิบัตรโรงเรียนวัดประดับ,18.00 น. มอบวุฒิบัตรโรงเรียนอุดมทรัพย์ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
29 16 มี.ค. 2556 08.30 น. มอบวุฒิบัตรโรงเรียนวิจิตรศึกษา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี,13.00 น. มอบวุฒิบัตรโรงเรียนปราสาทวิทยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี,18.00 น. เปิดการแสดงนักเรียนโรงเรียนวิจิตรศึกษา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
30 19 มี.ค. 2556 09.00 น. มอบวุฒิบัตรโรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
31 23 มี.ค. 2556 18.00 น. ร่วมงานการแสดงนักเรียนโรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
32 26 มี.ค. 2556 09.00 น. ร่วมกับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสิงห์บุรี ณ ที่ว่าการอำเภอค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
33 27 มี.ค. 2556 13.00น.ประชุมคัดกรองความดีความชอบครูและบุคลากรทางการศึกษา ทราบ ขอบคุณ
34 28 มี.ค. 2556 13.00นประชุมคัดกรองเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ทราบ ขอบคุณ
35 30 มี.ค. 2556 10.00น ผอ.สพป มอบหมายนำกระเช้าของขวัญวันคล้ายวันเกิด ดร.สุเมธ แย้มนุ่น ที่บ้าน อ.อินท์บุรี ทราบ ขอบคุณ
36 1 เม.ย. 2556 18.00น.ร่วมงานฟังพระสวดอภิธรรมศพบิดานางทัศนีย์ คำนึง ทราบ ขอบคุณ
37 3 เม.ย. 2556 13.30น ศึกษาดูงานสพป.สตูล ทราบ ขอบคุณ
38 3 เม.ย. 2556 13.30น ศึกษาดูงานสพป.สตูล ทราบ ขอบคุณ
39 9 เม.ย. 2556 14.00น.ประชุมคณะกรรมการตัดสินประกวดเทพีสงกรานต์ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
40 10 เม.ย. 2556 11.00น.ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สพป.สิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
41 11 เม.ย. 2556 16.00น.ร่วมงานรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนายสุรพล แสวงศักดิ์ ,18.00-24.30น.เป็นคณะกรรมการตัดสินประกวดเทพีสงกรานต์ ณ.บริเวณศาลากลางหลังเก่า ทราบ ขอบคุณ
42 24 เม.ย. 2556 8.00น.ร่วมพิธีถวายพระราชกุศลในวาระครบรอบ81พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ.วัดไชโยวรวิหาร ทราบ ขอบคุณ
43 1 พ.ค. 2556 ประชุมมอบนโยบายและแนวทางส่งเสริมการศึกษาเอกชนและการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบระหว่างวันที่ 2-3 พ.ค.2556 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร ทราบ ขอบคุณ
44 7 พ.ค. 2556 ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่4 โครงการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการกลุ่มอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ทราบ ขอบคุณ
45 12 พ.ค. 2556 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝันระหว่าง 12-16 พ.ค.56 ณ ศูนย์ศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี ทราบ ขอบคุณ
46 22 พ.ค. 2556 ประชุมปฏิบัติธรรมร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ณ ศาลา100ปีวัดพิกุลทอง ทราบ ขอบคุณ
47 22 พ.ค. 2556 ประชุมปฏิบัติธรรมร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ณ ศาลา100ปีวัดพิกุลทอง ทราบ ขอบคุณ
48 23 พ.ค. 2556 ประธานในพิธืไหว้ครูดนตรีโรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม ทราบ ขอบคุณ
49 27 พ.ค. 2556 10.00น.ประชุมคัดกรองความดีความชอบครูและบุคลากรทางการศึกษา ทราบ ขอบคุณ
50 27 พ.ค. 2556 ประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นปฐมวัยคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี ทราบ ขอบคุณ
51 28 พ.ค. 2556 10.00น.ประชุมคัดกรองความดีความชอบครูและบุคลากรทางการศึกษา ทราบ ขอบคุณ
52 29 พ.ค. 2556 9.30น.ประชุมเตรียมการจัดการแข่นทางวิชาการภาคกลางตอนบน2 ณ ศึกษาธิการภาค3 ทราบ ขอบคุณ
53 3 มิ.ย. 2556 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต2 ทราบ ขอบคุณ
54 3 มิ.ย. 2556 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต2 ทราบ ขอบคุณ
55 6 มิ.ย. 2556 ปฏิบัติธรรม08.00-10.00น.พร้อมบุคลากรในสังกัด ทราบ ขอบคุณ
56 8 มิ.ย. 2556 10.30น.ประธานรับมอบอุปกรณ์การศึกษาโรงเรียนปราสาทวิทยา ทราบ ขอบคุณ
57 10 มิ.ย. 2556 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอค่ายบางระจัน ทราบ ขอบคุณ
58 12 มิ.ย. 2556 7.00น.ร่วมประชุมสภากาแฟบริเวณอนุสาวรีย์วีรชนชาวบ้านบางระจัน รอการพิจารณา
59 19 มิ.ย. 2556 8.30น.ประชุม Morning Meeting ห้องประชุม สพป.สิงห์บุรี รอการพิจารณา
60 21 มิ.ย. 2556 8.30น.ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาคกลางตอนบน2 ร.ร.ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา จ.ลพบุรี รอการพิจารณา
61 1 ก.ค. 2556 16.00นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายสมชาย เพ็งสุวรรณ ข้าราชการครูบำนาญ ณ วัดท่าอิฐ อ.อินทบุรี ทราบ ขอบคุณ
62 2 ก.ค. 2556 8.00น ประชุมMorning meeting ,11.00น.ร่วมพิธีมอบทุนนักเรียนเจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดแจ้งพรหมนคร ทราบ ขอบคุณ
63 4 ก.ค. 2556 9.00น.ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.ค่ายบางระจัน ทราบ ขอบคุณ
64 15 ก.ค. 2556 9.00น.ประเมินวีธีปฏิบัติที่ดีศึกษานิเทศก์ภาคกลางตอนบน2 ณ ห้องประชุม สพป.ลพบุรี2 อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี รอการพิจารณา
65 16 ก.ค. 2556 9.00น.ประเมินแผนฯร.ร.บ้านหนองลีวิทยาคม,ร.ร.วัดสาธุการาม 13.00น.ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ร.ร.วัดประดับ อ.ค่ายบางระจัน รอการพิจารณา
66 17 ก.ค. 2556 9.00น.ประเมินแผนฯร.ร.บ้านกลับ 13.00น.ประเมินร.ร.วัดประดับ รอการพิจารณา
67 24 ก.ค. 2556 8.30น.ประธานการอบรมครูแกนนำและชุมชนโครงการโรงเรียนสุจริตที่ร.ร.วัดโพสังฆาราม รอการพิจารณา
68 25 ก.ค. 2556 12.30o.เดินทางร่วมประชุมร่างเกณฑ์ย้ายผอ.โรงเรียน ณ ชาโตเดอเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา รอการพิจารณา
69 27 ก.ค. 2556 9.00o.ประธานเปิดการอบรมครูเอกชนการสนทนาภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนอินทโมลีประธาน รอการพิจารณา
70 3 ส.ค. 2556 9.00น.เปิดอบรมครูสอนภาษาไทยครูรร.เอกชนจำนวน 100คน ณ โรงเรียนอินทโมลีประทาน รอการพิจารณา
71 5 ส.ค. 2556 อบรมการบริหารภาครัฐ pmQA 5-9 ส.ค.2556 ณ สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา อ.สามพราน จ.นครปฐม รอการพิจารณา
72 17 ส.ค. 2556 9.00น.เปิดอบรมครูสอนคณิตศาสตร์โรงเรียนเอกชนจำนวน 100คน ณ โรงเรียนอินทโมลีประทาน รอการพิจารณา
73 18 ส.ค. 2556 9.00-16.00น.อบรมครูในอ.ค่ายบางระจันเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน pisa ณ วัดสิงสุทธาวาส อ.ค่ายบางระจัน 18-19 ส.ค.2556 จำนวน 2 วัน รอการพิจารณา
74 22 ส.ค. 2556 8.30น ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ครินิกเกษตร ณ วัดหนองลี อ.ค่ายบางระจัน รอการพิจารณา
75 30 ส.ค. 2556 17.00 นร่วมพิธีเปิดมหกรรมทางวิชาการรวมพลังเพาะต้นกล้า ปลูกปัญญาสู่สากล 30ส.ค.-1 ก.ย. 2556 ณ สพป.สิงห์บุรี รอการพิจารณา
76 30 ส.ค. 2556 17.00 นร่วมพิธีเปิดมหกรรมทางวิชาการรวมพลังเพาะต้นกล้า ปลูกปัญญาสู่สากล 30ส.ค.-1 ก.ย. 2556 ณ สพป.สิงห์บุรี รอการพิจารณา
77 5 ก.ย. 2556 ปฏิบัติธรรม 5 - 7 ก.ย.56 สพป.สิงห์บุรี - จ.ตาก รอการพิจารณา
78 5 ก.ย. 2556 ปฏิบัติธรรม 5 - 7 ก.ย.56 สพป.สิงห์บุรี - จ.ตาก รอการพิจารณา
79 11 ก.ย. 2556 ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ กรมน.จ.สิงห์บุรี ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 18.00น. รอการพิจารณา
80 12 ก.ย. 2556 ร่วมประชุมและงานเกษียณ รอง ผอ.สพท/ผอ.สพท.โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี 12-13ก.ย.56 รอการพิจารณา
81 16 ก.ย. 2556 18.00น.ร่วมงานเกษ๊ยณ ผอ.รรและครูบางระจันวิทยา รอการพิจารณา
82 23 ก.ย. 2556 ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ร้านเพ็ญศรีกาแฟ อ.ค่ายบางระจัน 17.00น. รอการพิจารณา
83 24 ก.ย. 2556 อบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเอกชนระหว่าง 24-26ก.ย.56 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทมฯ รอการพิจารณา
84 16 ต.ค. 2556 16-18 ต.ค.ศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพ จ.พังงา จ.สุราษฏร์ธานี รอการพิจารณา
85 24 ต.ค. 2556 24-25 ต.ค.ร่วมงานพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำฯ จ.ชลบุรี รอการพิจารณา
86 31 ต.ค. 2556 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจาตุรนต์ ฉายแสงและนายกรัฐมนตรี รอการพิจารณา
87 7 พ.ย. 2556 7-8 พ.ย.2556 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษาดูงาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ 1 รอการพิจารณา
88 12 พ.ย. 2556 7.00 น ประชุมสภากาแฟ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจ.สิงห์บุรี รอการพิจารณา
89 13 พ.ย. 2556 9.00 น.ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียนอินทโมลีประทาน รอการพิจารณา
90 26 พ.ย. 2556 9.00น.ร่วมงานมอบทุนการศึกษานักเรียน 25 ทุนจากมูลนิธิพิทยาสุวรรณ ณ ที่ว่าการอำเภอท่าช้าง รอการพิจารณา
91 27 พ.ย. 2556 7.00น.ร่วมประชุมสภากาแฟ ณ เทศบาลปากบาง (ริมเขื่อน) รอการพิจารณา
92 5 ธ.ค. 2556 7.00น.ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุม อบจ.สิงห์บุรี 17.00น ประธานพิธีจุดเทียนชัย ทอดผ้าป่าการศึกษา การแสดงนักเรียน ร.ร.วัดประดับ อ.ค่ายบางระจัน รอการพิจารณา
93 9 ธ.ค. 2556 9.00น.ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอค่ายบางระจัน 13.30นประชุมเตรียมการงานเทศการกินปลาประจำปี ณ สพป.สิงห์บุรี รอการพิจารณา
94 12 ธ.ค. 2556 7.00น.ตรวจสุขภาพประจำปี 9.00น.ประชุมรับฟังนโยบายรัฐมนตรีศธ.จาตุรนต์ ฉายแสง เลขาธิการ สพฐ.นายอภิชาติ จีระวุฒิ ทาง video conference/ 11.00น.ร่วมงานทำบุญอาคาร3ชั้นใต้ถุนสูง รอการพิจารณา
95 16 ธ.ค. 2556 8.00น.Morning Meeting รอการพิจารณา
96 18 ธ.ค. 2556 ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างฯใน สพป.สิงห์บุรี ห้องประชุมช้ัน 3 รอการพิจารณา
97 19 ธ.ค. 2556 9.00น.ร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ห้องประชุมศาลากลางชั้น5 รอการพิจารณา
98 20 ธ.ค. 2556 9.00นร่วมพิธีเปิดกีฬานักเรียนในอ.ท่าช้าง 10.00น.ร่วมแสดงมุทิตาคารวะเนื่องในวันเกิดหลวงพี่กิตติ วัดกุฏีทอง อ.พรหมบุรีกับผอ.สพป.นายสมศักดิ์ ศรีรักษา รอการพิจารณา
99 22 ธ.ค. 2556 6.00น.ผอ.สพป.มอบหมายใส่บาตรพระ1000รูป บริเวณแยกไหสี่หู อ.บางระจัน 18.00นร่วมงานราตรีขาวแดง ร.ร.พระกุมารเยซู รอการพิจารณา
100 25 ธ.ค. 2556 6.30น.ประชุมสภากาแฟ ณ เทศบาลบางนำ้เชี่ยว อ.พรหมบุรี รอการพิจารณา
101 26 ธ.ค. 2556 16.00น.ซ้อมเดินแบบงานกินปลา ณ วิทยาลัยอาชีวะสิงห์บุรี 18.00น.ร่วมงานสังสันท์ปีใหม่ สพป.สิงห์บุรี รอการพิจารณา
102 27 ธ.ค. 2556 16.00น.ร่วมเดินขบวนพาเลชงานกินปลาจากวัดโพธิ์แก้ว - ศาลากลางจังหวัดเื่อร่วมพิธีเปิดงาน รอการพิจารณา
103 27 ธ.ค. 2556 16.00น.ร่วมเดินขบวนพาเลชงานกินปลาจากวัดโพธิ์แก้ว - ศาลากลางจังหวัดเื่อร่วมพิธีเปิดงาน ทราบ ขอบคุณ
104 29 ธ.ค. 2556 29,30 ธ.ค 56 ร่วมงานเทศการกินปลาภาคกลางคืน ทราบ ขอบคุณ
105 5 ม.ค. 2557 13.00น ซ้อมเดินแบบเวทีจริง 18.00น.ร่วมเดินแบบงานกินปลาจัดโดยวัฒนธรรมจังหวัด รอการพิจารณา
106 9 ม.ค. 2557 13.30น.ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอค่ายบางระจัน ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเล รอการพิจารณา
107 14 ม.ค. 2557 9.00น.ประชุมผู้บริหารโรงเรียนประจำเดือน ณ วัดพิกุลทอง ปฎิบัติธรรม รอการพิจารณา
108 20 ม.ค. 2557 10.00น.ประธานเปิดค่ายพักแรมและชุมนุมรอบกองไฟ20-21ม.ค.57 กลุ่มโรงเรียนพักทัน อ.บางระจัน ณ ค่ายลูกเสือวังสวนแก้ว อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี รอการพิจารณา
109 23 ม.ค. 2557 9.30น.ประธานเปิดค่ายลูกเสือกลุ่มโรงเรียนหัวไผ่ ณ อุทยานแม่ลาฯ รอการพิจารณา
110 25 ม.ค. 2557 9.00น ผอ.สพป.มอบหมายร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด จ.สิงห์บุรี ณ วัดสิงสุทธาวาส อ.ค่ายบางระจัน รอการพิจารณา
111 30 ม.ค. 2557 นิเทศแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลและโรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม รอการพิจารณา
112 30 ม.ค. 2557 นิเทศแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลและโรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม รอการพิจารณา
113 30 ม.ค. 2557 นิเทศแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลและโรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม รอการพิจารณา
114 6 ก.พ. 2557 15.30น.ร่วมเล่นฟุตบอลงานวันวีรชนกับผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ณ โรงเรียนบางระจันวิทยา รอการพิจารณา
115 12 ก.พ. 2557 7.00น.ร่วมประชุมสภากาแฟกับผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ณ เทศบาลทับยา อ.อินทร์บุรี รอการพิจารณา
116 12 ก.พ. 2557 7.00น.ร่วมประชุมสภากาแฟกับผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ณ เทศบาลทับยา อ.อินทร์บุรี รอการพิจารณา
117 18 ก.พ. 2557 8.30น. นิเทศแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนวัดสิง์และโรงเรียนวัดสาธุการาม รอการพิจารณา
118 19 ก.พ. 2557 9.00น.นิเทศแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนชุมชนวัดม่วงและโรงเรียนวัดโพสังฆาราม รอการพิจารณา
119 20 ก.พ. 2557 9.00น.นิเทศแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามและโรงเรียนอุดมทรัพย์ รอการพิจารณา
120 21 ก.พ. 2557 9.00น.นิเทศแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจันและโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี A.A.R.กลุ่มฯค่ายบางระจัน รอการพิจารณา
121 4 มี.ค. 2557 9.30น.ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอค่ายบางระจัน รอการพิจารณา
122 5 มี.ค. 2557 13.00น.ร่วมประชุมบุคลากรทางการศึกษา ห้องประชุมช้ัน3 สพป.สิงห์บุรี รอการพิจารณา
123 7 มี.ค. 2557 10.00น.ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสิงห์บุรี คร้ังที่1 ณ ห้องประชุมช้ัน2 สพป.สิงห์บุรี รอการพิจารณา
124 7 มี.ค. 2557 10.00น.ผอ.สพป.สิงห์บุรีมอบหมายมอบวุฒิบัติโรงเรียนอนุบาลโพธิรัตน์ อ.เมืองสิงห์บุรี รอการพิจารณา
125 8 มี.ค. 2557 9.00น.ร่วมพิธีมอบวุฒิบัติโรงเรียนอินทโมลีประทาน อ.เมืองสิงห์บุรี รอการพิจารณา
126 8 มี.ค. 2557 9.00น.ร่วมพิธีมอบวุฒิบัติโรงเรียนอินทโมลีประทาน อ.เมืองสิงห์บุรี รอการพิจารณา
127 11 มี.ค. 2557 9.00น.ประชุมปฏิบัติธรรมประจำเดือนมีนาคม 2557 ช้ัน3 สพป.สิงห์บุรี รอการพิจารณา
128 11 มี.ค. 2557 9.00น.ประชุมปฏิบัติธรรมประจำเดือนมีนาคม 2557 ช้ัน3 สพป.สิงห์บุรี รอการพิจารณา
129 14 มี.ค. 2557 10.00น.ร่วมพิธีมอบวุฒิบัติโรงเรียนวัดประดับ อ.ค่ายบางระจัน,17.00น.ร่วมพิธีมอบวุฒิบัติโรงเรียนอุดมทรัพย์,19.00น.เปิดงานการแสดงปิดภาคเรียนโรงเรียนอนุบาลกฤษพงศธร อ.เมือง สิงห์บุรี รอการพิจารณา
130 8 เม.ย. 2557 9.30น.ประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอค่ายบางระจัน รอการพิจารณา
131 23 เม.ย. 2557 7.00น.ประชุมสภากาแฟที่อำเภออินทบุรีและยี่ยมผู้อบรมยาเสพติดที่ร.ร.วัดหนองสุ่ม รอการพิจารณา
132 1 พ.ค. 2557 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.ให้ไปปฏิบัติธรรมและรับรางวัลส่งเสริมคุณธรรมโรงเรียน ที่ เวิล์ดพีชวอลลี่เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาโดยรถยนต์ส่วนตัว รอการพิจารณา
133 5 พ.ค. 2557 7.00น.ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี รอการพิจารณา
134 8 พ.ค. 2557 9.30น.ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอค่ายบางระจัน รอการพิจารณา
135 14 พ.ค. 2557 9.00น.ประชุมผู้บริหารโรงเรียนประจำเดือนพฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมชํ้น3 สพป.สิงห์บุรี รอการพิจารณา
136 15 พ.ค. 2557 9.00น.ร่วมประชุมข้าราชการสพป.สิงห์บุรี รอการพิจารณา
137 21 พ.ค. 2557 10.00น.ร่วมกับท่านผอ.สพป.เลี้ยงเพลพระวัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี รอการพิจารณา
138 26 พ.ค. 2557 8.30น.ร่วมประชุมภาพแห่งความสำเร็จโรงเรียนในภาคกลางตอนบน ที่โรงเรียนวัดดักคะนน จ.ชัยนาท รอการพิจารณา