Get Adobe Flash player

งานชุมนุมลูกเสืออาเซียน 2556

งานชุมนุมลูกเสืออาเซียน 2556 ค่ายวชิราวุธ จ.ชลบุรี

 

1472879 10200371905900126 1916908441 n  1465372 10200371886339637 641151696 n  1504946 10200371765376613 2143409101 n

1486800 1403440963228305 1835754083 n  1488311 1403441256561609 2142729179 n  DSC 0506 resize

 

 

 

 

 

งานวันมหาธีรราชเจ้า 2556

 

งานวันมหาธีรราชเจ้า สนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี

 

นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้อำนวยการลูกเสือ จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่ กล่าวรายงาน

 

 

 

1483046 1401145970124471 744510927 n resize     1474439 1401144723457929 241508614 n resize    DSC 0871 resize  

 

 

DSC 0867 resize     DSC 0881 resize      DSC 0999 resize

การสัมมนาเพิ่มศักยภาพผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๖

การสัมมนาเพิ่มศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๖

 วันศุกร์ ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐น. นายสัจจา สีปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพิ่มศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ค่ายลูกเสือคุณธรรมวัดสิงห์สุทธาวาส อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยให้โรงเรียนส่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมสัมมนาโรงเรียนละ ๑ คน รวม ๑๒๙ คน โดยมี นางศรีรัตน์ ดารามาศ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการสัมมนาครั้งนี้ได้ให้ผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการให้จัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพของผู้บังคับบัญชาลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี มากที่สุดตามลำดับในเรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ การเปิดปิดประชุมกอง การเล่นเกม ทักษะการผูกเงื่อนต่าง ๆ การใช้เข็มทิศ การชุมนุมรอบกองไฟ เกมเงียบ การร้องเพลง หลักสูตรวิชาพิเศษการขอรับเครื่องหมายวิชาพิเศษ การจัดการค่ายพักแรม การบริหารงานในกองลูกเสือ การคาดคะเน เป็นต้น

P1HW3bSa480748FriJun2013P2HW3bSa480748FriJun2013

P3HW3bSa480748FriJun2013P4HW3bSa480748FriJun2013

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติคณะลูกเสือสิงห์บุรีร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติคณะลูกเสือสิงห์บุรีร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

             วันจันทร์ ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ คณะลูกเสือสิงห์บุรี ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด โดยมี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี

 

P1Tj2MR2K95243TueJul2013P2Tj2MR2K95243TueJul2013

 

P3KTrQpUl95546TueJul2013P4Tj2MR2K95243TueJul2013

อบรมลูกเสือ B.T.C.

อบรมลูกเสือ B.T.C.

นที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธาน เปิดการอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น ณ ค่ายลูกเสือคุณธรรมวัดสิงห์สุทธาวาส อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายสัจจา สีปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าอบรม ข้าราชการครู จำนวน ๓๗ คน คณะกรรมการดำเนินการคณะวิทยากร รวม ๒๐ คน รวมทั้งสิ้น ๕๗ คน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก ท่านพระครูวิสุทธาภิรักษ์ เจ้าคณะตำบลโพสังโฆ เจ้าอาวาสวัดสิงห์สุทธาวาส

DSC 0995 resizeP1uGbRXVJ110249WedMar2013

P2uGbRXVJ110249WedMar2013P3uGbRXVJ110249WedMar2013

P4uGbRXVJ110249WedMar2013P5uGbRXVJ110249WedMar2013