สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

   วันนี้
370
   เมื่อวาน
399
   เดือนนี้
6,047
   เดือนก่อน
10,076
   ปีนี้
126,093
   ปีก่อนนี้
133,170
   รวมทั้งหมด
391,367
โรงเรียนในเขตอำเภอพรหมบุรี
โรงเรียนวัดเตย โรงเรียนชุนชนวัดเทพมงคล
โรงเรียนวัดอัมพวัน โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี
โรงเรียนชุมชนวัดตราชู โรงเรียนวัดหลวง
โรงเรียนวัดโคปูน โรงเรียนวัดเก้าชั่ง
โรงเรียนวัดโพธิ์เอน โรงเรียนวัดโภคาภิวัฒน์
โรงเรียนวัดประสาท โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส
โรงเรียนวัดชีปะขาว โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์
โรงเรียนบ้านเก่า  


นางสาววารุณีย์ บุญคง
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สิงห์บุรี

สพป.สิงห์บุรี