สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

   วันนี้
29
   เมื่อวาน
181
   เดือนนี้
6,269
   เดือนก่อน
17,063
   ปีนี้
153,599
   ปีก่อนนี้
133,170
   รวมทั้งหมด
418,873ผู้อำนวยกลุ่ม/หัวหน้ากลุ่ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
   
 
ดร.พิเชฐร์ วันทอง
 
 
ผอ.สพป.สิงห์บุรี
 
นายสุรชัย แย้มสวัสดิ์ นางสาวอนงค์ บุญเอี่ยม นายกฤษฎิ์ ทองคำปั้น
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รก.ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวสมปอง สักการะ นางเยาวภา รัตนบัลลังค์ นางจุฑาทิพย์ ด่านสกุลเจริญ
รก.ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม รก.หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามฯ รก.ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน
การจัดการศึกษา
 
การเงินและสินทรัพย์
   
นางสาววิมล อรัญปาน
   
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบ
ภายใน