สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

   วันนี้
75
   เมื่อวาน
466
   เดือนนี้
6,475
   เดือนก่อน
11,146
   ปีนี้
102,801
   ปีก่อนนี้
133,170
   รวมทั้งหมด
368,075ผู้อำนวยกลุ่ม/หัวหน้ากลุ่ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
   
 
ดร.สุเมธี จันทร์หอม
 
 
ผอ.สพป.สิงห์บุรี
 
นายสุรชัย แย้มสวัสดิ์ นางสาวทิพรัตน์ โสภาจารีย์ นายกฤษฎิ์ ทองคำปั้น
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางศรีรัตน์ ดารามาศ ดร.สิร์รานี วสุภัทร นางณัฐติกาญจน์ เที่ยงธรรม
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามฯ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน
การจัดการศึกษา
 
การเงินและสินทรัพย์
 
นางสาววาสนา สิงหโชติ
  นางสาววิมล อรัญปาน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
สถานศึกษาเอกชน
  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบ
ภายใน