สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

   วันนี้
60
   เมื่อวาน
466
   เดือนนี้
6,475
   เดือนก่อน
11,146
   ปีนี้
102,801
   ปีก่อนนี้
133,170
   รวมทั้งหมด
368,075ฐานข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ปีการศึกษา 2554 - 2559
     ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน
ข้อมูลเกี่ยวกับครู/ลูกจ้าง
อื่น ๆ
 
ข้อมูลปีการศึกษา 2554
 
ฐานข้อมูลครูในโรงเรียน
รายละเอียดบุคลากรทางการศึกษาและครู
สรุปจำนวนข้าราชการครู 1  2  3  4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2555    
   
 
ข้อมูลปีการศึกษา 2555
 
   
   
   
   
   
   
   
 
ข้อมูลปีการศึกษา 2556
 
ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2556  
ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2556    
 
ข้อมูลปีการศึกษา 2557
 
ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2557    
ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2557    
ข้อมูลที่อยู่โรงเรียน ปี 2557    
ข้อมูลนักเรียนพิการ ปี 2557    
ข้อมูลจำนวนครู ปี 2557    
ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกอายุปีการศึกษา2557    
   
ข้อมูลจำนวน นร. ด้อยโอกาส    
ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ    
ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา    
 
ข้อมูลปีการศึกษา 2558
 
ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2558  
ทะเบียนนักเรียน ปี 2558  
ข้อมูลโรงเรียนเอกชน 10 มิถุนายน 2558    
ตารางสรุปเด็กแยก ช ญ โรงเรียนเอกช    
ที่อยู่-รร 2558    
ข้อมูลนักเรียน 10 พย.58    
 
ข้อมูลปีการศึกษา 2559
 
     ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน
ข้อมูลเกี่ยวกับครู/ลูกจ้าง
อื่น ๆ
นร.ขยายโอกาส-59  
นร.รร.ขนาดเล็ก-59  
นร.รายชั้น59
จบตามระยะเวลา 2558  
นร.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558    
นร.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558