สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

   วันนี้
64
   เมื่อวาน
466
   เดือนนี้
6,475
   เดือนก่อน
11,146
   ปีนี้
102,801
   ปีก่อนนี้
133,170
   รวมทั้งหมด
368,075ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

 
ดร.สุเมธี จันทร์หอม
ผอ.สพป.สิงห์บุรี
 

นางสาววารุณี บุญคง
รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี


นายนิกูล จิตรบรรพต
รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี

นายนิวัต เชื้อนาค
รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี
     

นายเรวัต ชมภูเจริญ
รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี

นายสุเชษฐ ประชากุล
รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี

นายณรงค์ ชุณหะนันทน์
รอง ผอ.สพป.สิงห์บุร
     

นายสัจจา สีปาน
รอง ผอ.สพป.สิงห์บุร