สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

   วันนี้
291
   เมื่อวาน
681
   เดือนนี้
10,937
   เดือนก่อน
11,423
   ปีนี้
83,159
   ปีก่อนนี้
133,170
   รวมทั้งหมด
348,433ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

 
ดร.สุเมธี จันทร์หอม
ผอ.สพป.สิงห์บุรี
 

นางสาววารุณี บุญคง
รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี


นายนิกูล จิตรบรรพต
รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี

นายนิวัต เชื้อนาค
รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี
     

นายเรวัต ชมภูเจริญ
รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี

นายสุเชษฐ ประชากุล
รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี

นายณรงค์ ชุณหะนันทน์
รอง ผอ.สพป.สิงห์บุร
     

นายสัจจา สีปาน
รอง ผอ.สพป.สิงห์บุร