สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

   วันนี้
40
   เมื่อวาน
181
   เดือนนี้
6,269
   เดือนก่อน
17,063
   ปีนี้
153,599
   ปีก่อนนี้
133,170
   รวมทั้งหมด
418,873คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

   
 
ดร.พิเชฐร์ วันทอง
 
 
ผอ.สพป.สิงห์บุรี
 
นายบุญรอด ขุนอ่อน
นายจำเนียร วังชากร
นางเบญญาภา กฤตพงษ์ธร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
นางวังจันทร์ กิตติภาดากุลำ
นายเด่นเชิงชาย คร้ามแสง
นายบรรเทิง โนนเปือย
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
นายทองเหมาะ ชื่นกุศล   ดร.สิร์รานี วสุภัทร
กรรมการ
  กรรมการและเลขานุการ