สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

   วันนี้
359
   เมื่อวาน
399
   เดือนนี้
6,047
   เดือนก่อน
10,076
   ปีนี้
126,093
   ปีก่อนนี้
133,170
   รวมทั้งหมด
391,367คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

   
 
ดร.สุเมธี จันทร์หอม
 
 
ผอ.สพป.สิงห์บุรี
 
นายบุญรอด ขุนอ่อน
นายจำเนียร วังชากร
นางเบญญาภา กฤตพงษ์ธร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
นางวังจันทร์ กิตติภาดากุลำ
นายเด่นเชิงชาย คร้ามแสง
นายบรรเทิง โนนเปือย
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
นายทองเหมาะ ชื่นกุศล   ดร.สิร์รานี วสุภัทร
กรรมการ
  กรรมการและเลขานุการ