Inline
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

   วันนี้
285
   เมื่อวาน
681
   เดือนนี้
10,937
   เดือนก่อน
11,423
   ปีนี้
83,159
   ปีก่อนนี้
133,170
   รวมทั้งหมด
348,433

  
 

ศูนย์รวมสื่อ
แหล่งรวบรวม เผยแพร่และให้ บริการสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
จากหน่วยงานต่าง ๆ ใน ศธ
.

  E-BOOK สทร.สพฐ.
รวบรวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู
นวัตกรรมทางการศึกษา
เส้นทางสู่นวัตกรรมทาง
การศึกษาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
e-media ที่หลายหลาย
 


นางสาววารุณีย์ บุญคง
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สิงห์บุรี

สพป.สิงห์บุรี